L’objectiu principal de l’Aula és donar una resposta individual per cadascuna de les necessitats específiques dels nostres alumnes.

L’Aula, espai d’estudi i aprenentatge us ofereix la possibilitat de formar part d’una experiència formativa diferent i innovadora.

Posem a l’abast d’infants i joves diverses tècniques d’estudi per donar resposta a les necessitats individuals de cadascú. Tots adquirim coneixements de forma diferent. Necessitem mètodes d’aprenentatge específics que ens garanteixin l’èxit de la forma més eficaç.


A l’Aula sabem que per arribar als aprenentatges significatius cal partir del nivell de desenvolupament en el que es troba l’alumne, de les seves necessitats individuals i de la motivació. Per aquesta raó posem a la vostra disposició un professorat format i competent en un espai adequat, proper i tecnològicament avançat.

A l'Aula s'hi fan

classes de reforç de Primària

,

1er d'ESO

,

2on d'ESO

,

3er d'ESO

,

4rt d'ESO

,

reforç escolar

,

ajuda per fer els deures

,

repàs de matemàtiques

,

repàs de català

,

repàs de castellà

,

repàs d'anglès

...